Sunday, 15 May 2011

ang aking opinyon ukol sa ating paggamit ng wikang Ingles

napapansin ko ngayon ay puro Ingles na ang ating ginagamit na wika.
 ang sa akin lamang ay hindi nawa natin makalimutan ang ating pambansang wika- ang Filipino.

1 comment: